Filićeva knjiga
Filićeva knjiga "Lik Vatroslava Jagića" : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
1
Franjo Rački u Jagićevim
Franjo Rački u Jagićevim "Spomenima mojega života"
2
Osječki opus vukovarskoga arhitekta Frana Funtaka 1922.-1923. godine
Osječki opus vukovarskoga arhitekta Frana Funtaka 1922.-1923. godine
3
Pisana kultura u Slavoniji u 18. stoljeću : uvodne napomene
Pisana kultura u Slavoniji u 18. stoljeću : uvodne napomene
4
Prošlost u sadašnjosti: Sveta braća, Strossmayer i mi
Prošlost u sadašnjosti: Sveta braća, Strossmayer i mi
5
Rajićeva izdanja Relkovićeva Satira
Rajićeva izdanja Relkovićeva Satira
6
Sto pedeset godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sto pedeset godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
7
Vatroslav Jagić o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Vatroslav Jagić o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
8