August Šlajher : nekrolog : RAD
August Šlajher : nekrolog : RAD
1
Gradja za glagolsku paleografiju : RAD
Gradja za glagolsku paleografiju : RAD
2
Gradja za slovinsku narodnu poeziju : RAD
Gradja za slovinsku narodnu poeziju : RAD
3
Istorija srpske književnosti. Pregled ugadjan za školsku potrebu. Napisao Stojan Novaković. 1867. u Beogradu : [književna obznana] : RAD
Istorija srpske književnosti. Pregled ugadjan za školsku potrebu. Napisao Stojan Novaković. 1867. u Beogradu : [književna obznana] : RAD
4
Katoličeskij svjaščenik' Serb' (Horvat') Jurij Križanič', nabljušskij, javkanica, revnite vozsoedinenija cerkvej i vsego Slavjanstva v' XVI věkě. P. Bezsonova. Vyp. 1-3. Moskva 1869-1870 : [književna obznana] : RAD
Katoličeskij svjaščenik' Serb' (Horvat') Jurij Križanič', nabljušskij, javkanica, revnite vozsoedinenija cerkvej i vsego Slavjanstva v' XVI věkě. P. Bezsonova. Vyp. 1-3. Moskva 1869-1870 : [književna obznana] : RAD
5
Komparativna mitologija : [književna obznana] : RAD
Komparativna mitologija : [književna obznana] : RAD
6
Najnovija izdanja slovinskih književnih starina trudom I. I. Sreznevskoga : [književna obznana] : RAD
Najnovija izdanja slovinskih književnih starina trudom I. I. Sreznevskoga : [književna obznana] : RAD
7
Napredak slovinske filologije posljednih godina : [književna obznana] : RAD
Napredak slovinske filologije posljednih godina : [književna obznana] : RAD
8
Napredak slovinske filologije pošljednih godina : RAD
Napredak slovinske filologije pošljednih godina : RAD
9
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
10
Paralele k hrvatsko-srbskomu naglasivanju : RAD
Paralele k hrvatsko-srbskomu naglasivanju : RAD
11
Podmladjena vokalizacija u hrvatskom jeziku : RAD
Podmladjena vokalizacija u hrvatskom jeziku : RAD
12
Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Epske pjesme starijeg vremena, skupio Bogoljub Petranović. Na svijet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu 1867 : [književna obznana] : RAD
Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Epske pjesme starijeg vremena, skupio Bogoljub Petranović. Na svijet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu 1867 : [književna obznana] : RAD
13
Srpska bibliografija za noviju književnost 1741-1867. Sastavio Stojan Novaković. Na sviet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu, 1869 : RAD
Srpska bibliografija za noviju književnost 1741-1867. Sastavio Stojan Novaković. Na sviet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu, 1869 : RAD
14
Život svetoga Jeronima : ogledi stare hrvatske proze : Starine
Život svetoga Jeronima : ogledi stare hrvatske proze : Starine
15
Zakon primanja u bratovštinu : ogledi stare hrvatske proze : Starine
Zakon primanja u bratovštinu : ogledi stare hrvatske proze : Starine
16
Plautova Aulularia u južnoslavenskoj preradbi iz polovine XVI. stoljeća
Plautova Aulularia u južnoslavenskoj preradbi iz polovine XVI. stoljeća
17