Otello ossia lo Slavo Carla Federicija
Otello ossia lo Slavo Carla Federicija
1
Leksikologijske i etimologijske bilješke uz
Leksikologijske i etimologijske bilješke uz "Planine"
2
Iz korespondencije zadarskih profesora 18. stoljeća, napose Nikole Muljačića : (prilog proučavanju razvoja narodne svijesti u Zadru)
Iz korespondencije zadarskih profesora 18. stoljeća, napose Nikole Muljačića : (prilog proučavanju razvoja narodne svijesti u Zadru)
3
O metrici Jurja Tomičića Makaranina
O metrici Jurja Tomičića Makaranina
4
Dva priloga povijesti dubrovačkih akademija
Dva priloga povijesti dubrovačkih akademija
5
O nekim nedostacima i o jednoj krupnoj netočnosti u Bartolijevoj monografiji Das Dalmatische : Hrvatski dijalektološki zbornik
O nekim nedostacima i o jednoj krupnoj netočnosti u Bartolijevoj monografiji Das Dalmatische : Hrvatski dijalektološki zbornik
7