Kanconijerski jezik Marina Držića
Kanconijerski jezik Marina Držića
1
Dijatopijske varijacije starohrvatske književne čakavštine
Dijatopijske varijacije starohrvatske književne čakavštine
2
Pojmovne metafore za emocije u Ranjininu zborniku
Pojmovne metafore za emocije u Ranjininu zborniku
3