Probrano po: Mesić, Matija
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
1
Dimitar Zvonimir : RAD
Dimitar Zvonimir : RAD
2
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
3
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
4
Krsto Frankopan u tudjini : RAD
Krsto Frankopan u tudjini : RAD
5
O Krčeliću i njegovih Annuah : RAD
O Krčeliću i njegovih Annuah : RAD
6
Pleme Berislavića : RAD
Pleme Berislavića : RAD
7
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
8