Kako bi se imale pisati slovnice za gimnazije, uz nieke protuopazke na opazke gosp. dra. Jovana Turomana : RAD
Kako bi se imale pisati slovnice za gimnazije, uz nieke protuopazke na opazke gosp. dra. Jovana Turomana : RAD
3
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
4
Nješto o pjesničtvu hrvatskom : RAD
Nješto o pjesničtvu hrvatskom : RAD
5
O glagolju : RAD
O glagolju : RAD
6
O naravi hervatske izreke : RAD
O naravi hervatske izreke : RAD
7
O pridavniku : RAD
O pridavniku : RAD
8
O slogu hervatskom : RAD
O slogu hervatskom : RAD
9
O vremenih u hrvatsko-srbskom jeziku : RAD
O vremenih u hrvatsko-srbskom jeziku : RAD
10
O zaimenu : RAD
O zaimenu : RAD
11
Obrana niekoliko tobožnjih barbarizamah : RAD
Obrana niekoliko tobožnjih barbarizamah : RAD
12
Pabirci po slovnici hrvatskoj : RAD
Pabirci po slovnici hrvatskoj : RAD
13
Šćepan Ljubiša  kao pisac : [književna obznana] : RAD
Šćepan Ljubiša kao pisac : [književna obznana] : RAD
14
Viekopis Franje Kurelca : RAD
Viekopis Franje Kurelca : RAD
15