Probrano po: Malez, Mirko
Doprinos Dragutina Gorjanovića-Krambergera u geologiji kvartara, paleontologiji sisavaca i paleoantropologiji
Doprinos Dragutina Gorjanovića-Krambergera u geologiji kvartara, paleontologiji sisavaca i paleoantropologiji
25
Rodovi i vrste u paleontologiji imenovani u čast Dragutinu Gorjanoviću-Krambergeru / Mriko Malez, Vanda Kochansky-Devidé
Rodovi i vrste u paleontologiji imenovani u čast Dragutinu Gorjanoviću-Krambergeru / Mriko Malez, Vanda Kochansky-Devidé
26
Razvoj kvartara, fosilnog čovjeka i njegovih materijalnih kultura na tlu sjeverne Hrvatske
Razvoj kvartara, fosilnog čovjeka i njegovih materijalnih kultura na tlu sjeverne Hrvatske
27
Kvartarni sisavci (Mammalia) iz Velike pećine na Ravnoj gori (SR Hrvatska, Jugoslavija) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Kvartarni sisavci (Mammalia) iz Velike pećine na Ravnoj gori (SR Hrvatska, Jugoslavija) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
28
Prethistorijske koštane rukotvorine iz spilje Vindije (Hrvatska, Jugoslavija) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Prethistorijske koštane rukotvorine iz spilje Vindije (Hrvatska, Jugoslavija) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
29