Probrano po: Malez, Vesna
Gornjopleistocenske ornitofaune iz pećina sjeverozapadne Hrvatske
Gornjopleistocenske ornitofaune iz pećina sjeverozapadne Hrvatske
1
Ornitofauna iz gornjeg pleistocena Bosne i Hercegovine
Ornitofauna iz gornjeg pleistocena Bosne i Hercegovine
2
Ornitofauna starijeg holocena iz Velike pećine na Ravnoj gori (SZ Hrvatska, Jugoslavija)
Ornitofauna starijeg holocena iz Velike pećine na Ravnoj gori (SZ Hrvatska, Jugoslavija)
3
Novi prilog poznavanju gornjopleistocenske ornitofaune iz šandalje kod Pule u Istri (Hrvatska, Jugoslavija)
Novi prilog poznavanju gornjopleistocenske ornitofaune iz šandalje kod Pule u Istri (Hrvatska, Jugoslavija)
4
Pleistocenska ornitofauna Krapine (Hrvatska, Jugoslavija)
Pleistocenska ornitofauna Krapine (Hrvatska, Jugoslavija)
5
Prilog poznavanju pleistocenskih sokolovki (Falconidae) u Hrvatskoj
Prilog poznavanju pleistocenskih sokolovki (Falconidae) u Hrvatskoj
6
Gornjopleistocenska avifauna iz Smolućke pećine (JZ Srbija, Jugoslavija)
Gornjopleistocenska avifauna iz Smolućke pećine (JZ Srbija, Jugoslavija)
7
Otis tarda Linné i Otis tetrax Linné u kvartarnim naslagama Hrvatske
Otis tarda Linné i Otis tetrax Linné u kvartarnim naslagama Hrvatske
9