Probrano po: Malez, Vesna
Novi prilog poznavanju gornjopleistocenske ornitofaune iz šandalje kod Pule u Istri (Hrvatska, Jugoslavija)
Novi prilog poznavanju gornjopleistocenske ornitofaune iz šandalje kod Pule u Istri (Hrvatska, Jugoslavija)
1
Gornjopleistocenska avifauna iz Smolućke pećine (JZ Srbija, Jugoslavija)
Gornjopleistocenska avifauna iz Smolućke pećine (JZ Srbija, Jugoslavija)
2
Ornitofauna iz gornjeg pleistocena Bosne i Hercegovine
Ornitofauna iz gornjeg pleistocena Bosne i Hercegovine
3
Otis tarda Linné i Otis tetrax Linné u kvartarnim naslagama Hrvatske
Otis tarda Linné i Otis tetrax Linné u kvartarnim naslagama Hrvatske
4
Pleistocenska ornitofauna Krapine (Hrvatska, Jugoslavija)
Pleistocenska ornitofauna Krapine (Hrvatska, Jugoslavija)
6
Prilog poznavanju pleistocenskih sokolovki (Falconidae) u Hrvatskoj
Prilog poznavanju pleistocenskih sokolovki (Falconidae) u Hrvatskoj
7
Gornjopleistocenske ornitofaune iz pećina sjeverozapadne Hrvatske
Gornjopleistocenske ornitofaune iz pećina sjeverozapadne Hrvatske
8
Ornitofauna starijeg holocena iz Velike pećine na Ravnoj gori (SZ Hrvatska, Jugoslavija)
Ornitofauna starijeg holocena iz Velike pećine na Ravnoj gori (SZ Hrvatska, Jugoslavija)
9