Probrano po: Maresić, Jela
Objavljen prvi štokavski dijalekatni frazeološki rječnik : : Menac-Mihalić, Mira: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika knj. 4, Zagreb 2005. : [prikaz] : Hrvatski dijalektološki zbornik
Objavljen prvi štokavski dijalekatni frazeološki rječnik : : Menac-Mihalić, Mira: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika knj. 4, Zagreb 2005. : [prikaz] : Hrvatski dijalektološki zbornik
2
Fonološki i morfološki opis govora Podravskih Sesveta : RAD
Fonološki i morfološki opis govora Podravskih Sesveta : RAD
3
Danjašnji jezični sustavi na križevačko-podravskom dijalekatnom području
Danjašnji jezični sustavi na križevačko-podravskom dijalekatnom području
4
Govor i rječnik Molvi
Govor i rječnik Molvi
5
Vremenski prilozi u čakavskom i kajkavskom narječju
Vremenski prilozi u čakavskom i kajkavskom narječju
6
In memoriam : Milan Moguš : (Senj, 25. travnja 1927. – Zagreb, 19. studenoga 2017.)
In memoriam : Milan Moguš : (Senj, 25. travnja 1927. – Zagreb, 19. studenoga 2017.)
7
Prefiksi pre-, pro-, pri- i pra- u kajkavskome narječju
Prefiksi pre-, pro-, pri- i pra- u kajkavskome narječju
8