Andrija Kačić Miošić u najnovijim književnim povjesnicama
Andrija Kačić Miošić u najnovijim književnim povjesnicama
1
Obliti privatorum... Nacrt za jednu poetiku političke prakse
Obliti privatorum... Nacrt za jednu poetiku političke prakse
2
Književnopovijesna recepcija pjesnika Ranjinina zbornika
Književnopovijesna recepcija pjesnika Ranjinina zbornika
3
Tribuson - Prolegomena
Tribuson - Prolegomena
4