Problem uloge Kraljevine Srbije u Sarajevskom atentatu i izbijanju Prvog svjetskog rata
Problem uloge Kraljevine Srbije u Sarajevskom atentatu i izbijanju Prvog svjetskog rata
1
Politički i nacionalni aspekti fenomena
Politički i nacionalni aspekti fenomena "zemljaštva" u Dalmaciji (1873.-1878.) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
2