Probrano po: Šaban, Ladislav
Glazba u slavonskim samostanima u Lanosovićevo vrijeme
Glazba u slavonskim samostanima u Lanosovićevo vrijeme
1
Glazbenici u 13. stoljeću u sjevernoj Hrvatskoj
Glazbenici u 13. stoljeću u sjevernoj Hrvatskoj
2
Orgulje slovenskih graditelja u Hrvatskoj
Orgulje slovenskih graditelja u Hrvatskoj
3
Visovac samost. franjevaca
Visovac samost. franjevaca
5
Glazba u dvorovima Draškovića u 18. stoljeću
Glazba u dvorovima Draškovića u 18. stoljeću
6
Glazbena zbirka knjižnice Franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu
Glazbena zbirka knjižnice Franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu
7
Hrvatska glazbena baština u Slavoniji i Srijemu do Ilirskog preporoda
Hrvatska glazbena baština u Slavoniji i Srijemu do Ilirskog preporoda
8
Notna rukopisna knjižica Julijane Erdödy-Drašković iz 1779. godine
Notna rukopisna knjižica Julijane Erdödy-Drašković iz 1779. godine
9
Izvještaj o dvogodišnjem sređivanju triju glazbenih zbirki u Osijeku i o pregledu glazbenih rukopisa i knjiga u franjevačkim samostanima u Slavoniji i Srijemu
Izvještaj o dvogodišnjem sređivanju triju glazbenih zbirki u Osijeku i o pregledu glazbenih rukopisa i knjiga u franjevačkim samostanima u Slavoniji i Srijemu
10
Neobjavljeni koncertni plakati i programi kao važna povijesna građa
Neobjavljeni koncertni plakati i programi kao važna povijesna građa
11
Izvješće o uređivanju dvaju notnih arhiva u Varaždinu i jednoga na Košljunu (otok Krk) 1972. godine
Izvješće o uređivanju dvaju notnih arhiva u Varaždinu i jednoga na Košljunu (otok Krk) 1972. godine
12
Umjetnost i djela graditelja orgulja Petra Nakića u Dalmaciji i Istri
Umjetnost i djela graditelja orgulja Petra Nakića u Dalmaciji i Istri
13
Dvije nepoznate skladbe Lisinskoga u rukopisu Morfidisa-Nisisa
Dvije nepoznate skladbe Lisinskoga u rukopisu Morfidisa-Nisisa
14
Musicians in North Croatia in the 13th Century
Musicians in North Croatia in the 13th Century
15
Orgulje ljubljanskog graditelja Ivana Jurja Eisla u Hrvatskoj
Orgulje ljubljanskog graditelja Ivana Jurja Eisla u Hrvatskoj
16
Pregled povijesti starijih orgulja Zagrebačke katedrale
Pregled povijesti starijih orgulja Zagrebačke katedrale
17
Glazba u franjevačkom samostanu u Varaždinu
Glazba u franjevačkom samostanu u Varaždinu
18
Sv. Petar u Šumi (Istra) ž. crkva nekad pavlinski samostan
Sv. Petar u Šumi (Istra) ž. crkva nekad pavlinski samostan
19
Skradin ž. c.
Skradin ž. c.
20
Skradin opatska crkva
Skradin opatska crkva
21
Senj katedrala
Senj katedrala
22
Živogošće franj. samostan
Živogošće franj. samostan
23
Vodnjan ž. c.
Vodnjan ž. c.
24
Doprinos trojice Moscatella orguljarstvu Dalmacije
Doprinos trojice Moscatella orguljarstvu Dalmacije
25
Graditelj orgulja Petar Nakić i šibenik
Graditelj orgulja Petar Nakić i šibenik
26
Peter (Petr) Emanuel Simon Prag
Peter (Petr) Emanuel Simon Prag
27
Angster Josef (Pečuh)
Angster Josef (Pečuh)
28
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
29
Amigazzi Gaetano Verona
Amigazzi Gaetano Verona
30