Probrano po: Novak, Grga
U povodu 85. rođendana i 40. godišnjice dolaska na čelo Partije druga Josipa Broza Tita, počasnog člana Jugoslavenske akademije
U povodu 85. rođendana i 40. godišnjice dolaska na čelo Partije druga Josipa Broza Tita, počasnog člana Jugoslavenske akademije
9
Slom federalističkih pokušaja u Austriji god. 1867. i autonomaške denuncijacije u Zadru i Dalmaciji
Slom federalističkih pokušaja u Austriji god. 1867. i autonomaške denuncijacije u Zadru i Dalmaciji
10
Političke prilike u Dalmaciji 1862.-1865.
Političke prilike u Dalmaciji 1862.-1865.
11
Dva priloga upoznavanju borbe Dalmacije za sjedinjenje s Hrvatskom krajem XIX. i početkom XX. stoljeća
Dva priloga upoznavanju borbe Dalmacije za sjedinjenje s Hrvatskom krajem XIX. i početkom XX. stoljeća
12
O životu i radu dr. Luke Jelića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
O životu i radu dr. Luke Jelića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
13
Značenje Krešimorve darovnice u svjetlu tradicija i suvremenih potreba : (izlaganje na svečanoj akadmeiji u Ninu 9. rujna 1969. g.)
Značenje Krešimorve darovnice u svjetlu tradicija i suvremenih potreba : (izlaganje na svečanoj akadmeiji u Ninu 9. rujna 1969. g.)
14
Devetstota godišnjica Krešimirove povelje
Devetstota godišnjica Krešimirove povelje
15
Podvojene narodne snage u Dalmaciji
Podvojene narodne snage u Dalmaciji
16
Kako je došlo do pobjede Hrvata u Splitu god. 1882. : (prilikom 80-godišnjice)
Kako je došlo do pobjede Hrvata u Splitu god. 1882. : (prilikom 80-godišnjice)
17
Prvi dalmatinski sabor i događaji s njim u vezi
Prvi dalmatinski sabor i događaji s njim u vezi
18
Presjek kroz povijest grada Zadra
Presjek kroz povijest grada Zadra
19
God. 1860. u polemičkim spisima : jedno poglavlje iz povijesti Dalmacije za sjedinjenje s Hrvatskom
God. 1860. u polemičkim spisima : jedno poglavlje iz povijesti Dalmacije za sjedinjenje s Hrvatskom
20
Povodom 100-godišnjice narodnog preporoda u Dalmacij : uvodna riječ
Povodom 100-godišnjice narodnog preporoda u Dalmacij : uvodna riječ
21