Glagoljaš Vladislav Cvitanović - znanstveni istraživač svoga kraja : nekrolog
Glagoljaš Vladislav Cvitanović - znanstveni istraživač svoga kraja : nekrolog
1
Upravni položaj Lošinja i Cresa iza pada Mletačke Republike i stanje njihova brodarstva nakon toga
Upravni položaj Lošinja i Cresa iza pada Mletačke Republike i stanje njihova brodarstva nakon toga
2
Istraživač povijesti s otoka dr. Ante Strgačić : nekrolog
Istraživač povijesti s otoka dr. Ante Strgačić : nekrolog
3
Zadranin Ivan Kreljanović Albinoni - istaknuti hrvatski intelektualac iz početka XIX st.
Zadranin Ivan Kreljanović Albinoni - istaknuti hrvatski intelektualac iz početka XIX st.
4
Zaslužna kulturna i znanstvena djelatnost akademika dr. Božidara Petranovića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
Zaslužna kulturna i znanstvena djelatnost akademika dr. Božidara Petranovića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
5
Proslava 900-godišnjice Krešimirove darovnice o našem moru : (1069-1969)
Proslava 900-godišnjice Krešimirove darovnice o našem moru : (1069-1969)
6
Prve pojave turističke aktivnosti u Vrani
Prve pojave turističke aktivnosti u Vrani
7
Nin od pada Mletačke Republike 1797. do 1941. god.
Nin od pada Mletačke Republike 1797. do 1941. god.
8
Udio zadarskog Instituta u jubilarnoj godini Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : (1866-1966)
Udio zadarskog Instituta u jubilarnoj godini Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : (1866-1966)
9
Djelatnost Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru u prvi 10 godina rada
Djelatnost Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru u prvi 10 godina rada
10
Doprinos Zadra hrvatskoj kulturi : (X-XIX st.)
Doprinos Zadra hrvatskoj kulturi : (X-XIX st.)
11
Završna faza uvođenja narodnog jezika u dalmatinsko sudstvo i slučaj dra Jurja Ferrija
Završna faza uvođenja narodnog jezika u dalmatinsko sudstvo i slučaj dra Jurja Ferrija
12
Prilog bibliografiji o jezičnom pitanju u Dalmaciji : 1867-1913)
Prilog bibliografiji o jezičnom pitanju u Dalmaciji : 1867-1913)
13
Odnos činovnika prema jezičnom pitanju u Dalmaciji u preporodno vrijeme
Odnos činovnika prema jezičnom pitanju u Dalmaciji u preporodno vrijeme
14
Bibliografija radova Grge Novaka
Bibliografija radova Grge Novaka
15
Priprema za izdanje
Priprema za izdanje "Zore dalmatinske" u Zadru god. 1842. i 1843.
16
Kalendarski zbornici Matice dalmatinske i Hrvatske knjižarnice u Zadru : (1863-1910)
Kalendarski zbornici Matice dalmatinske i Hrvatske knjižarnice u Zadru : (1863-1910)
17
Nepoznato izdanje Barakovićeve
Nepoznato izdanje Barakovićeve "Jarule"
18
Rikard Katalinić Jeretov i Zadar
Rikard Katalinić Jeretov i Zadar
19
Tri zaslužna Androvića
Tri zaslužna Androvića
20
Grga Novak i Zadar
Grga Novak i Zadar
21
Brački povjesničar prof. Ante Jutronić : (1895-1977)
Brački povjesničar prof. Ante Jutronić : (1895-1977)
22
Između dva grada : prof. Frane Dujmović ; (1902-1977)
Između dva grada : prof. Frane Dujmović ; (1902-1977)
23
Dopuna 1. Jadertini croatici : I. dio Knjige
Dopuna 1. Jadertini croatici : I. dio Knjige
24
Zadarski propis iz 1806. godine o prodaji ribe za siromašne građane
Zadarski propis iz 1806. godine o prodaji ribe za siromašne građane
25
Bibliografijski prikaz knjiga (1954-1974) i rasprava (1966-1974) izdanih od Instituta za historijske i ekonomske znanosti Jugoslavenske akademije u Zadru
Bibliografijski prikaz knjiga (1954-1974) i rasprava (1966-1974) izdanih od Instituta za historijske i ekonomske znanosti Jugoslavenske akademije u Zadru
26
Osnivanje Ilirske čitaonice u Zadru 1847. i 1848. godine : s osvrtom na Zadarku čitaonicu iz 1807. god.
Osnivanje Ilirske čitaonice u Zadru 1847. i 1848. godine : s osvrtom na Zadarku čitaonicu iz 1807. god.
27