Probrano po: Armano, Emin
Orgulje u Hrvatskoj kao tema istraživanja Ladislava Šabana
Orgulje u Hrvatskoj kao tema istraživanja Ladislava Šabana
21
O. Anzelmo Canjuga i spomeničko vrednovanje orgulja kapucinskog samostana u Osijeku
O. Anzelmo Canjuga i spomeničko vrednovanje orgulja kapucinskog samostana u Osijeku
22
Fisharmonika Petera Titza iz Župe sv. Mihaela Arkanđela u Osijeku : tehničke karakteristike i restauracija
Fisharmonika Petera Titza iz Župe sv. Mihaela Arkanđela u Osijeku : tehničke karakteristike i restauracija
23
Dva instrumenta Antoniusa Römera - značajni spomenici orguljarstva u Hrvatskoj
Dva instrumenta Antoniusa Römera - značajni spomenici orguljarstva u Hrvatskoj
24