Probrano po: Armano, Emin
O. Anzelmo Canjuga i spomeničko vrednovanje orgulja kapucinskog samostana u Osijeku
O. Anzelmo Canjuga i spomeničko vrednovanje orgulja kapucinskog samostana u Osijeku
20
Fisharmonika Petera Titza iz Župe sv. Mihaela Arkanđela u Osijeku : tehničke karakteristike i restauracija
Fisharmonika Petera Titza iz Župe sv. Mihaela Arkanđela u Osijeku : tehničke karakteristike i restauracija
21
Dva instrumenta Antoniusa Römera - značajni spomenici orguljarstva u Hrvatskoj
Dva instrumenta Antoniusa Römera - značajni spomenici orguljarstva u Hrvatskoj
22
Orgulje u Hrvatskoj kao tema istraživanja Ladislava Šabana
Orgulje u Hrvatskoj kao tema istraživanja Ladislava Šabana
23