Probrano po: Jelić, Roman
Grgur Mrganić
Grgur Mrganić
1
Osam liječnika iz zadarske obitelji Pinelli
Osam liječnika iz zadarske obitelji Pinelli
2
Inventar zadarskog kirurga A. Fiorinija (1675)
Inventar zadarskog kirurga A. Fiorinija (1675)
3
Potalijančivanje hrvatskih prezimena u Lastovu i dodatak popisu potalijančenih prezimena u Zadru
Potalijančivanje hrvatskih prezimena u Lastovu i dodatak popisu potalijančenih prezimena u Zadru
4
Selo Čakavci i knezovi Markovići od roda Šubića
Selo Čakavci i knezovi Markovići od roda Šubića
5
Potalijančivanje hrvatskih prezimena u Zadru za vrijeme fašizma
Potalijančivanje hrvatskih prezimena u Zadru za vrijeme fašizma
6
Ninjani u zadarskim crkvenim maticama XVI i XVII stoljeća
Ninjani u zadarskim crkvenim maticama XVI i XVII stoljeća
7
Zadarsko nahodište
Zadarsko nahodište
8
Smiljanići - kotarski serdari
Smiljanići - kotarski serdari
9