Arkeologičke crtice : RAD
Arkeologičke crtice : RAD
2
Index rerum, personarum et locorum in voluminibus I - V. Monumentorum spectantium historiam Slavorum meridionalium : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Index rerum, personarum et locorum in voluminibus I - V. Monumentorum spectantium historiam Slavorum meridionalium : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
3
Documenta ad Forumiulii, Patriarchatum Aquilejensem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectantia, inde a recessiore tempore usque ad medium seculum XV regesta collegit Prof. A. S. Minotto Doct. Decur. Hist. tradendae, a veturum monumentorum in provincia Forijulii curatoribus propriis sumptibus edita. Vol. I. sect. 1. continens documenta usque ad a. MCCCXXXIII. Venetiis, typis Joh. Cecchini 1870 : [književna obznana] : RAD
Documenta ad Forumiulii, Patriarchatum Aquilejensem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectantia, inde a recessiore tempore usque ad medium seculum XV regesta collegit Prof. A. S. Minotto Doct. Decur. Hist. tradendae, a veturum monumentorum in provincia Forijulii curatoribus propriis sumptibus edita. Vol. I. sect. 1. continens documenta usque ad a. MCCCXXXIII. Venetiis, typis Joh. Cecchini 1870 : [književna obznana] : RAD
6
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asesrvantur : RAD
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asesrvantur : RAD
7
Na obranu pravosti staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
Na obranu pravosti staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
8
Notizie naturali e storiche sull' isola di Veglia, compilate dal dr. Giambatista Cubich. Trieste. 1874 : književna obznana : RAD
Notizie naturali e storiche sull' isola di Veglia, compilate dal dr. Giambatista Cubich. Trieste. 1874 : književna obznana : RAD
9
O dubrovačkoj kovnici s obzirom na raspravu prof. Norb. Dechanta: Die Münzen der Repulik Ragusa: Numismatische Zeitschrift, herausgegeben und redigirt von Chr. W. Huber. Jahrg. 1870 : RAD
O dubrovačkoj kovnici s obzirom na raspravu prof. Norb. Dechanta: Die Münzen der Repulik Ragusa: Numismatische Zeitschrift, herausgegeben und redigirt von Chr. W. Huber. Jahrg. 1870 : RAD
10
O napredku arkeologičke znanosti u našoj hrvatskoj zemlji : RAD
O napredku arkeologičke znanosti u našoj hrvatskoj zemlji : RAD
11
O odnošajih medju repulikom Mletačkom i Dubrovačkom : od početka XVI. stoljeća do njihove propasti (ostatak), : RAD
O odnošajih medju repulikom Mletačkom i Dubrovačkom : od početka XVI. stoljeća do njihove propasti (ostatak), : RAD
12
O odnošajih medju republikom Mletačkom i Dubrovačkom : od početka XVI. stoljeća do njihove propasti : RAD
O odnošajih medju republikom Mletačkom i Dubrovačkom : od početka XVI. stoljeća do njihove propasti : RAD
13
O odnošajih medju Dubrovčani i Mletčani za ugar.-hr. vladanja u Dubrovniku : (od god. 1358. do god. 1526.) : RAD
O odnošajih medju Dubrovčani i Mletčani za ugar.-hr. vladanja u Dubrovniku : (od god. 1358. do god. 1526.) : RAD
14
O Posavskoj Hrvatskoj i o zlatnih novcih njezina zadnjega kneza Serma (1018) : RAD
O Posavskoj Hrvatskoj i o zlatnih novcih njezina zadnjega kneza Serma (1018) : RAD
15
O upraviteljih Dalmacije za rimskoga vladanja : RAD
O upraviteljih Dalmacije za rimskoga vladanja : RAD
16
O VIII. zasjedanju svenarodnoga sastanka za antropologiju i arkeologiju predhistoričku držanom od 4. do 13. rujna 1876. u Budim-Pešti : RAD
O VIII. zasjedanju svenarodnoga sastanka za antropologiju i arkeologiju predhistoričku držanom od 4. do 13. rujna 1876. u Budim-Pešti : RAD
17
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
18
Pisan spomenik iz dobe hrvatskoga vojvode Branimira : 1. Razprava Sime Ljubića; 2. Razprava Franjo Račkoga : RAD
Pisan spomenik iz dobe hrvatskoga vojvode Branimira : 1. Razprava Sime Ljubića; 2. Razprava Franjo Račkoga : RAD
19
Poviestnička iztraživanja o Hrvoji velikom bosanskom vojvodi i spljetskom hercegu : RAD
Poviestnička iztraživanja o Hrvoji velikom bosanskom vojvodi i spljetskom hercegu : RAD
20
Prilog Jagićevoj razpravi
Prilog Jagićevoj razpravi "o gradji za slovinsku narodnu poeziju" : RAD
21
O Markantunu Dominisu Rabljaninu historičko-kritičko iztraživanje navlastito po izvorih mletačkoga arkiva i knjižnice arsenala parizkoga : RAD
O Markantunu Dominisu Rabljaninu historičko-kritičko iztraživanje navlastito po izvorih mletačkoga arkiva i knjižnice arsenala parizkoga : RAD
22
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
23
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
24
Odgovor na njeke primjetbe numismatičkoga lista bečkoga u poslu staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
Odgovor na njeke primjetbe numismatičkoga lista bečkoga u poslu staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
25
Skrovište rimskih carskih novaca u zlatu iz prvoga stoljeća odkrito u Zemunu 16. prosinca 1875 : [književna obznana] : RAD
Skrovište rimskih carskih novaca u zlatu iz prvoga stoljeća odkrito u Zemunu 16. prosinca 1875 : [književna obznana] : RAD
26
Borba za glagolicu na Lošinju : RAD
Borba za glagolicu na Lošinju : RAD
27