Adresa Jedan prizor  =  Liebelei
Adresa Jedan prizor = Liebelei
1
Ljubakanje Drama u tri čina  =  Liebelei
Ljubakanje Drama u tri čina = Liebelei
12
Oprosna večera Gluma u jednom činu
Oprosna večera Gluma u jednom činu
16