Overtura br. 1 složio i gu. Vjekoslavu Lipovčiću kr. mjenbenog suda karlovačkog prisijedniku, itd. itd. posvetio Vatroslav Lisinski / Lisinski, Vatroslav (1819-1854)
Overtura br. 1 složio i gu. Vjekoslavu Lipovčiću kr. mjenbenog suda karlovačkog prisijedniku, itd. itd. posvetio Vatroslav Lisinski / Lisinski, Vatroslav (1819-1854)
15