O plovčarih (vodenjarih; Hydrocanthari) hrv. slav. dalm. Faune : RAD
O plovčarih (vodenjarih; Hydrocanthari) hrv. slav. dalm. Faune : RAD
2
Izviešće o phyto-entomologičkom izletu u hrvatsko Primorje g. 1876 : RAD
Izviešće o phyto-entomologičkom izletu u hrvatsko Primorje g. 1876 : RAD
3
Ustroj i gojitba cvieća : RAD
Ustroj i gojitba cvieća : RAD
4
O postanku bilinskih sustavah po njihovu kronologičnom redu : RAD
O postanku bilinskih sustavah po njihovu kronologičnom redu : RAD
5
Kaćunovice (Orchideae Juss.) : RAD
Kaćunovice (Orchideae Juss.) : RAD
6
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
7
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
8
Kalnička gora sa svoje prirodnopisne znamenitosti : RAD
Kalnička gora sa svoje prirodnopisne znamenitosti : RAD
9
O uplivu obradjivanja zemlje i gojenja bilja na fizionomiju predjela i na značaj naroda : RAD
O uplivu obradjivanja zemlje i gojenja bilja na fizionomiju predjela i na značaj naroda : RAD
10
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
11