Botaničke crtice i dodatci na Floru Hrvatske, za godinu 1870 : RAD
Botaničke crtice i dodatci na Floru Hrvatske, za godinu 1870 : RAD
8
Geologički i paleontologički odnošaji u Radoboju : RAD
Geologički i paleontologički odnošaji u Radoboju : RAD
9
Nekoje riedke biline na svjetskoj izložbi u Beču 1873. : RAD
Nekoje riedke biline na svjetskoj izložbi u Beču 1873. : RAD
10
Nove biline i druga Addenda Flori hrvtaskoj : RAD
Nove biline i druga Addenda Flori hrvtaskoj : RAD
11
Nove biline i razjasnjenja o njekojih dvojbenih : RAD
Nove biline i razjasnjenja o njekojih dvojbenih : RAD
12
Novi oblici hrvatskih hrastovah te ini dodatci na floru hrvatsku : RAD
Novi oblici hrvatskih hrastovah te ini dodatci na floru hrvatsku : RAD
13
O hrastovih županije belovarske : RAD
O hrastovih županije belovarske : RAD
14
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
15
O klasifikaciji u biljarstvu : RAD
O klasifikaciji u biljarstvu : RAD
16
O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj : RAD
O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj : RAD
17
O promjenljivosti bilinah i postanju novih vrstih : RAD
O promjenljivosti bilinah i postanju novih vrstih : RAD
18
Pleme sucvjetakah (Compositae) : u Hrvatskoj dosad našastih : RAD
Pleme sucvjetakah (Compositae) : u Hrvatskoj dosad našastih : RAD
19
Pokus monografije runjikah (hieraciorum) po sustavu fisiografičnom : RAD
Pokus monografije runjikah (hieraciorum) po sustavu fisiografičnom : RAD
20
Prirodoslovne theorije i Darvinisam : RAD
Prirodoslovne theorije i Darvinisam : RAD
21
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
22
Tvorba i njezino trajanje : RAD
Tvorba i njezino trajanje : RAD
23
Botaničke crtice i dodatci na Floru hrvatsku za god. 1871 : RAD
Botaničke crtice i dodatci na Floru hrvatsku za god. 1871 : RAD
24
O descendentiji ili rodoslovju bilinah : RAD
O descendentiji ili rodoslovju bilinah : RAD
25
Prinesci za geognosiu i botaniku Hrvatske : RAD
Prinesci za geognosiu i botaniku Hrvatske : RAD
26
Fauna leptirah u okolišu Zagrebačkom : RAD
Fauna leptirah u okolišu Zagrebačkom : RAD
27
Najnoviji prilozi na floru hrvatsku : RAD
Najnoviji prilozi na floru hrvatsku : RAD
28