Pleme sucvjetakah (Compositae) : u Hrvatskoj dosad našastih : RAD
Pleme sucvjetakah (Compositae) : u Hrvatskoj dosad našastih : RAD
1
Najnoviji prilozi na floru hrvatsku : RAD
Najnoviji prilozi na floru hrvatsku : RAD
2
Novi oblici hrvatskih hrastovah te ini dodatci na floru hrvatsku : RAD
Novi oblici hrvatskih hrastovah te ini dodatci na floru hrvatsku : RAD
3
Fauna leptirah u okolišu Zagrebačkom : RAD
Fauna leptirah u okolišu Zagrebačkom : RAD
4
Prinesci za geognosiu i botaniku Hrvatske : RAD
Prinesci za geognosiu i botaniku Hrvatske : RAD
5
Prirodoslovne theorije i Darvinisam : RAD
Prirodoslovne theorije i Darvinisam : RAD
7
Nove biline i razjasnjenja o njekojih dvojbenih : RAD
Nove biline i razjasnjenja o njekojih dvojbenih : RAD
8
O descendentiji ili rodoslovju bilinah : RAD
O descendentiji ili rodoslovju bilinah : RAD
9
Nove biline i druga Addenda Flori hrvtaskoj : RAD
Nove biline i druga Addenda Flori hrvtaskoj : RAD
10
O promjenljivosti bilinah i postanju novih vrstih : RAD
O promjenljivosti bilinah i postanju novih vrstih : RAD
11
O klasifikaciji u biljarstvu : RAD
O klasifikaciji u biljarstvu : RAD
12
Geologički i paleontologički odnošaji u Radoboju : RAD
Geologički i paleontologički odnošaji u Radoboju : RAD
13
Nekoje riedke biline na svjetskoj izložbi u Beču 1873. : RAD
Nekoje riedke biline na svjetskoj izložbi u Beču 1873. : RAD
14
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
15
O hrastovih županije belovarske : RAD
O hrastovih županije belovarske : RAD
16
Botaničke crtice i dodatci na Floru hrvatsku za god. 1871 : RAD
Botaničke crtice i dodatci na Floru hrvatsku za god. 1871 : RAD
17