Patohistološka dijagnostika raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdoblja - klasične patohistološke metode
Patohistološka dijagnostika raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdoblja - klasične patohistološke metode
2
Kliničko značenje veličine tumora kod raka dojke
Kliničko značenje veličine tumora kod raka dojke
3
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
4
Molekularna patologija raka dojke
Molekularna patologija raka dojke
5