Imperfekat : kako se tvori u staroj slovenštini i prema njoj u hrvaštini ili srbštini pak u kajkavštini : RAD
Imperfekat : kako se tvori u staroj slovenštini i prema njoj u hrvaštini ili srbštini pak u kajkavštini : RAD
29
Prinos k naglasu  u (novoj) slovenštini [nastavak] : RAD
Prinos k naglasu u (novoj) slovenštini [nastavak] : RAD
30
Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku : RAD
Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku : RAD
31
Prinos k naglasu u (novoj) slovenštini [nastavak] : RAD
Prinos k naglasu u (novoj) slovenštini [nastavak] : RAD
32
Novoslovenski komparativ prema staroslovenskomu glede na formaciju : RAD
Novoslovenski komparativ prema staroslovenskomu glede na formaciju : RAD
33
Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku : RAD
Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku : RAD
34
Prinos k naglasu u (novoj) slovenštini : RAD
Prinos k naglasu u (novoj) slovenštini : RAD
35
Prinos k naglasu (novoj) slovenštini [ostatak] : RAD
Prinos k naglasu (novoj) slovenštini [ostatak] : RAD
36
Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku : RAD
Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku : RAD
37
K tvorbi imperfekta u slovjenštini : RAD
K tvorbi imperfekta u slovjenštini : RAD
38
Prinos k naglasu u (novu)slovenskom jeziku : RAD
Prinos k naglasu u (novu)slovenskom jeziku : RAD
39