Probrano po: Dumas, Alexandre
Gospodične od Saint Cyra Igrokaz u 5 čina / A. Dumas
Gospodične od Saint Cyra Igrokaz u 5 čina / A. Dumas
1
Prijatelj žena Komedija u pet činova / napisao Aleksandre Dumas fils
Prijatelj žena Komedija u pet činova / napisao Aleksandre Dumas fils
2
Prijatelj žena Komedija u pet činova / napisao Aleksandre Dumas fils
Prijatelj žena Komedija u pet činova / napisao Aleksandre Dumas fils
3
Kean Commedia in 5 atti / di Alessandro Dumas
Kean Commedia in 5 atti / di Alessandro Dumas
4
Kean Igrokaz u 5 činova / Napisao A. Dumas
Kean Igrokaz u 5 činova / Napisao A. Dumas
5
Gospodja s kamelijama Drama u 5 činova / od Dumas-a sina
Gospodja s kamelijama Drama u 5 činova / od Dumas-a sina
6
Francillon Gluma u tri čina / od Aleksandra Dumasa sina
Francillon Gluma u tri čina / od Aleksandra Dumasa sina
7
Bagdadska kraljevna Komedija u tri čina / od Aleksandra Dumasa
Bagdadska kraljevna Komedija u tri čina / od Aleksandra Dumasa
8
Polusvijet Komedija u 5 činova / napisao Dumas sin  =  Demi-monde
Polusvijet Komedija u 5 činova / napisao Dumas sin = Demi-monde
9
Polusvijet Komedija u 5 činova / napisao Dumas sin  =  Demi-Monde
Polusvijet Komedija u 5 činova / napisao Dumas sin = Demi-Monde
10
Gospodja s kamelijama Žalosna igra u 5 čina / od A. Dumas-a sina
Gospodja s kamelijama Žalosna igra u 5 čina / od A. Dumas-a sina
11
Gospodja s kamelijama Žalosna igra u 5 čina / od A. Dumas-a sina
Gospodja s kamelijama Žalosna igra u 5 čina / od A. Dumas-a sina
12
Kean Igrokaz u 5 činova / Napisao A. Dumas
Kean Igrokaz u 5 činova / Napisao A. Dumas
13
Kean Igrokaz u 5 čina / napisao A. Dumas
Kean Igrokaz u 5 čina / napisao A. Dumas
14
Kean Igrokaz u 5 čina / napisao A. Dumas
Kean Igrokaz u 5 čina / napisao A. Dumas
15
Affaira Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artoisa
Affaira Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artoisa
16
Katarina Howard Drama u 5 čina (8 slika) / od A. Dumasa
Katarina Howard Drama u 5 čina (8 slika) / od A. Dumasa
17
Francillon Igrokaz u 3 čina / od A. Dumas sina
Francillon Igrokaz u 3 čina / od A. Dumas sina
18
Polusviet Komedija u 5 čina / napisao A. Dumas sin
Polusviet Komedija u 5 čina / napisao A. Dumas sin
19
Gospodja s kamelijama Žalostna igra u 5 čina / od A. Dumas-a sina
Gospodja s kamelijama Žalostna igra u 5 čina / od A. Dumas-a sina
20
Le Demi-Monde (Polusviet) Komedija u 5 čina / od Aleksandera Dumas sina
Le Demi-Monde (Polusviet) Komedija u 5 čina / od Aleksandera Dumas sina
21
Gospodja s kamelijama Žalostna igra u 5 čina / od A. Dumas-a sina
Gospodja s kamelijama Žalostna igra u 5 čina / od A. Dumas-a sina
22
St. cyrske gospodične Vesela igra u 5 čina / od Alexandre Dumasa, oca
St. cyrske gospodične Vesela igra u 5 čina / od Alexandre Dumasa, oca
23
Polusviet Komedija u 5 čina / napisao A. Dumas sin  =  Demi-monde
Polusviet Komedija u 5 čina / napisao A. Dumas sin = Demi-monde
24
Katarina Howard Drama u 5 čina (8 slika) / od A. Dumasa
Katarina Howard Drama u 5 čina (8 slika) / od A. Dumasa
25
Katarina Howard Drama u 5 čina (8 slika) / od A. Dumasa
Katarina Howard Drama u 5 čina (8 slika) / od A. Dumasa
26
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
27
St. cyrske gospodične Vesela igra u 5 činah / od Alexandre Dumasa oca
St. cyrske gospodične Vesela igra u 5 činah / od Alexandre Dumasa oca
28
Razsipan otac Igrokaz u 5 činah / napisao Alex. Dumas, sin  =  Le pere prodigue
Razsipan otac Igrokaz u 5 činah / napisao Alex. Dumas, sin = Le pere prodigue
29
St. cyrske gospodične Vesela igra u 5 činah / od Alexandre Dumasa oca
St. cyrske gospodične Vesela igra u 5 činah / od Alexandre Dumasa oca
30