Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća [The Rarities in the Library of the Croatian Academy of Sciences and Arts. Catalogue of the Incunabula and Sixteenth-Century Books]. Compiled and annotated by Tamara Runjak. Editions of the Library of the Croatian Academy of Sciences and Arts, vol. 10. Zagreb: HAZU, 2011 : [review]
Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća [The Rarities in the Library of the Croatian Academy of Sciences and Arts. Catalogue of the Incunabula and Sixteenth-Century Books]. Compiled and annotated by Tamara Runjak. Editions of the Library of the Croatian Academy of Sciences and Arts, vol. 10. Zagreb: HAZU, 2011 : [review]
2
Marco Moroni, Nel medio Adriatico. Risorse, traffici, citta fra basso Medioevo ed eta moderna [In the Middle Adriatic. Resources, Transport, Cities Between the Late Middle Ages and Modern Period]. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2012 : [review]
Marco Moroni, Nel medio Adriatico. Risorse, traffici, citta fra basso Medioevo ed eta moderna [In the Middle Adriatic. Resources, Transport, Cities Between the Late Middle Ages and Modern Period]. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2012 : [review]
3
Milost susreta. Umjetnička baština Franjevačke provincije Sv. Jeronima, ur. Igor Fisković. Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2010 : [prikaz]
Milost susreta. Umjetnička baština Franjevačke provincije Sv. Jeronima, ur. Igor Fisković. Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2010 : [prikaz]
4
Juraj Dragišić (Georgius Benignus), Život i djela, ur. Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin i Ivica Martinović. Zagreb: Institut za filozofiju, 2016 : [prikaz]
Juraj Dragišić (Georgius Benignus), Život i djela, ur. Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin i Ivica Martinović. Zagreb: Institut za filozofiju, 2016 : [prikaz]
5
Jaska Kainulainen, Paolo Sarpi: A Servant of God and State.
Leiden-Boston: Brill, 2014. : [prikaz]
Jaska Kainulainen, Paolo Sarpi: A Servant of God and State. Leiden-Boston: Brill, 2014. : [prikaz]
6
Razočarani notar: iz kasnog dubrovačkog prijepisa djela Historia Ragusii Giovannija Conversinija
Razočarani notar: iz kasnog dubrovačkog prijepisa djela Historia Ragusii Giovannija Conversinija
7
Marco Moroni, Nel medio Adriatico. Risorse, traffici, citta fra basso Medioevo ed eta moderna. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2012 : [prikaz] : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Marco Moroni, Nel medio Adriatico. Risorse, traffici, citta fra basso Medioevo ed eta moderna. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2012 : [prikaz] : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
8
Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća. Sastavila i bilješkama popratila Tamara Runjak. Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 10. Zagreb: HAZU, 2011 : [prikaz] : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća. Sastavila i bilješkama popratila Tamara Runjak. Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 10. Zagreb: HAZU, 2011 : [prikaz] : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
9
Gracija Mendes u Dubrovniku
Gracija Mendes u Dubrovniku
10
Politička retorika Francesca Marije Appendinija pred kraj Republike
Politička retorika Francesca Marije Appendinija pred kraj Republike
12
Nasljedniku toskanskih tirana i dobrih Pastira: dubrovački epitaf papi Lavu X (1513.-1521.)
Nasljedniku toskanskih tirana i dobrih Pastira: dubrovački epitaf papi Lavu X (1513.-1521.)
13