Probrano po: Verdi, Giuseppe
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
1
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
2
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
3
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
4
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
5
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
6
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
7
Aida velika opera u četiri čina / riječi Ghislanzonijeve
Aida velika opera u četiri čina / riječi Ghislanzonijeve
8
Troubadour opera u četiri čina / uglazbio G. Verdi
Troubadour opera u četiri čina / uglazbio G. Verdi
9
Troubadour opera u četiri čina / uglazbio G. Verdi
Troubadour opera u četiri čina / uglazbio G. Verdi
10
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
11
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
12
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
13
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
14
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
15
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
16
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sasavio F. M. Piave
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sasavio F. M. Piave
17
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
18
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
19
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
20
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
21
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
22
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
23
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
24
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
25
Rigoletto opera u tri čina / od Verdi-a
Rigoletto opera u tri čina / od Verdi-a
26
Troubadour opera u četiri čina / glazba od Verdi-a
Troubadour opera u četiri čina / glazba od Verdi-a
27
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
28
Troubadour opera u četiri čina / glazba od Verdi-a
Troubadour opera u četiri čina / glazba od Verdi-a
29
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
30