Probrano po: Verdi, Giuseppe
Troubadour Opera u četiri čina od Cammerana / Glazba od Verdi-a
Troubadour Opera u četiri čina od Cammerana / Glazba od Verdi-a
151
Troubadour Opera u četiri čina od Cammerana / Glazba od Verdi-a
Troubadour Opera u četiri čina od Cammerana / Glazba od Verdi-a
152
Troubadour Opera u četiri čina od Cammerana / Glazba od Verdi-a
Troubadour Opera u četiri čina od Cammerana / Glazba od Verdi-a
153
Troubadour opera u četiri čina / glazba od Verdi-a
Troubadour opera u četiri čina / glazba od Verdi-a
154
Troubadour opera u četiri čina / uglazbio G. Verdi
Troubadour opera u četiri čina / uglazbio G. Verdi
155
Troubadour opera u četiri čina / uglazbio G. Verdi
Troubadour opera u četiri čina / uglazbio G. Verdi
156
Aida Velika opera u 4 čina / uglasbio G. Verdi
Aida Velika opera u 4 čina / uglasbio G. Verdi
157
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
158
Troubadour opera u četiri čina / glazba od Verdi-a
Troubadour opera u četiri čina / glazba od Verdi-a
159
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
160
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
161
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
162
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
163
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
164
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
165
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
166
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
Traviata opera u tri čina / glazba od Verdia
167
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
168
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
169
Čuvidski ples velika opera u tri čina / od Verdi-a
Čuvidski ples velika opera u tri čina / od Verdi-a
170
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
171
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
172
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
173
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sastavio F. M. Piave
174
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sasavio F. M. Piave
Traviata Glazba od Gius. Verdia / sasavio F. M. Piave
175
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
176
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
177
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
178
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
179
Rigoletto opera u tri čina / od Verdi-a
Rigoletto opera u tri čina / od Verdi-a
180
Čuvidski ples velika opera u tri čina / od Verdi-a  =  Un ballo in maschera
Čuvidski ples velika opera u tri čina / od Verdi-a = Un ballo in maschera
181
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
182
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
183
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
184
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
185
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
186
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
187
Ernani romantična opera u četiri čina / od Verdi-a
Ernani romantična opera u četiri čina / od Verdi-a
188
Ernani romantična opera u četiri čina / od Verdi-a
Ernani romantična opera u četiri čina / od Verdi-a
189
Ballo in maschera
Ballo in maschera
190
Ballo in Maschera Melodramma in tre atti / del Maestro Giuseppe Verdi
Ballo in Maschera Melodramma in tre atti / del Maestro Giuseppe Verdi
191
Čuvidski ples velika opera u tri čina / od Verdi-a
Čuvidski ples velika opera u tri čina / od Verdi-a
192
Čuvidski ples velika opera u tri čina / od Verdi-a
Čuvidski ples velika opera u tri čina / od Verdi-a
193
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
Aida velika opera u četiri čina / od Verdia
194
Rigoletto opera u tri čina / od Verdi-a
Rigoletto opera u tri čina / od Verdi-a
195
Čuvidski ples Velika opera u tri čina / od Verdi-a
Čuvidski ples Velika opera u tri čina / od Verdi-a
196
Aida Velika opera u četiri čina / od Verdia
Aida Velika opera u četiri čina / od Verdia
197
Aida Velika opera u četiri čina / od Verdia
Aida Velika opera u četiri čina / od Verdia
198
Traviata Opera u tri čina / Glazba od Verdia
Traviata Opera u tri čina / Glazba od Verdia
199
Troubadour opera u četiri čina / Glazba od Verdi-a
Troubadour opera u četiri čina / Glazba od Verdi-a
200