Probrano po: Kapović, Mate
Ustrojstvo rječničkoga članka u dijalektnim rječnicima s obzirom na naglasak : Hrvatski dijalektološki zbornik
Ustrojstvo rječničkoga članka u dijalektnim rječnicima s obzirom na naglasak : Hrvatski dijalektološki zbornik
1
Naglasak a-osnova u hrvatskom - povijesni razvoj
Naglasak a-osnova u hrvatskom - povijesni razvoj
2
Naglasak imenica srednjeg roda u hrvatskom - povijesni razvoj
Naglasak imenica srednjeg roda u hrvatskom - povijesni razvoj
3
Čakavsko i kajkavsko u donjosutlanskoj akcentuaciji : (na primjeru govora Drinja)
Čakavsko i kajkavsko u donjosutlanskoj akcentuaciji : (na primjeru govora Drinja)
4
Razvoj hrvatske akcentuacije : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Razvoj hrvatske akcentuacije : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
5