Prijedlog modela upravljanja ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupravi : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Prijedlog modela upravljanja ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupravi : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
1
Upravljanje ljudskim potencijalima u Hrvatskoj - ocjena stanja i prijedlozi za poboljšanje : [strukturne zadaće] : Modernizacija prava
Upravljanje ljudskim potencijalima u Hrvatskoj - ocjena stanja i prijedlozi za poboljšanje : [strukturne zadaće] : Modernizacija prava
2
Prijedlozi za utemeljenje jedinstvenog službeničkog sustava u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Prijedlozi za utemeljenje jedinstvenog službeničkog sustava u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
3