Probrano po: Koerbler, Đuro
O Kunićevu i Zamanjinu latinskom prijevodu Teokritovih pjesama
O Kunićevu i Zamanjinu latinskom prijevodu Teokritovih pjesama
1
Talijansko pjesništvo u Dalmaciji 16. vijeka, napose u Kotoru i u Dubrovniku
Talijansko pjesništvo u Dalmaciji 16. vijeka, napose u Kotoru i u Dubrovniku
2
Život i rad humanista Didaka Pira Portugalca, napose u Dubrovniku
Život i rad humanista Didaka Pira Portugalca, napose u Dubrovniku
3
Vićentije Petrović, Dubrovčanin 1677-1754.
Vićentije Petrović, Dubrovčanin 1677-1754.
4
Jakov Bunić Dubrovčanin, latinski pjesnik
Jakov Bunić Dubrovčanin, latinski pjesnik
7
Četiri priloga Gunduliću i ńegovu
Četiri priloga Gunduliću i ńegovu "Osmanu"
8
Dubrovčanin Petar Bianchi i nećak mu Didak Dubravica-Arboscelli
Dubrovčanin Petar Bianchi i nećak mu Didak Dubravica-Arboscelli
9
Humanista Matija Grbić
Humanista Matija Grbić
10
Stefan Mitrov Lubiša i negova okolina
Stefan Mitrov Lubiša i negova okolina
11
Sitniji prilozi za povijest dubrovačke kńiževnosti
Sitniji prilozi za povijest dubrovačke kńiževnosti
14
Iz mladih dana triju humanista Dubrovčana 15. vijeka
Iz mladih dana triju humanista Dubrovčana 15. vijeka
15