O nekih krivuljah izvedenih iz sjeka čunja : RAD
O nekih krivuljah izvedenih iz sjeka čunja : RAD
1
O skladu kriterija konvergentnosti i divergentnosti bezkonačnih redova : RAD
O skladu kriterija konvergentnosti i divergentnosti bezkonačnih redova : RAD
2
O suvislosti Neperovih logarithama s naravskimi : RAD
O suvislosti Neperovih logarithama s naravskimi : RAD
3
Neke vlastitosti trojina točaka oskulacije kod lemniskate : RAD
Neke vlastitosti trojina točaka oskulacije kod lemniskate : RAD
4
Vlastitosti trojina oskulacije kod strophoide : RAD
Vlastitosti trojina oskulacije kod strophoide : RAD
5
Geometrijske opazke : RAD
Geometrijske opazke : RAD
10
O krivuljah u ravnini : [ostatak] : RAD
O krivuljah u ravnini : [ostatak] : RAD
11
O krivuljah u ravnini : RAD
O krivuljah u ravnini : RAD
12