Probrano po: Karaula, Željko
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
2
Krizni štab Bjelovar u Domovinskom ratu (1991. - 1992.)
Krizni štab Bjelovar u Domovinskom ratu (1991. - 1992.)
3
Prilozi za biografiju Rudolfa Bićanića (1905.-1968.)
Prilozi za biografiju Rudolfa Bićanića (1905.-1968.)
4