Probrano po: Karaula, Željko
Prilozi za biografiju Rudolfa Bićanića (1905.-1968.)
Prilozi za biografiju Rudolfa Bićanića (1905.-1968.)
1
Organizacija i djelovanje
Organizacija i djelovanje "Gospodarske sloge" u Bjelovaru i okolici (1935.-1941.) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
2
Krizni štab Bjelovar u Domovinskom ratu (1991. - 1992.)
Krizni štab Bjelovar u Domovinskom ratu (1991. - 1992.)
3
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
4
30 dana što su potresli Bjelovar - Odbor Narodnog vijeća Bjelovara tokom studenog 1918. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
30 dana što su potresli Bjelovar - Odbor Narodnog vijeća Bjelovara tokom studenog 1918. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
6