Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkoga zaleđa [From the History of Dubrovnik Hinterland].
Dubrovnik: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2018 : [prikaz]
Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkoga zaleđa [From the History of Dubrovnik Hinterland]. Dubrovnik: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2018 : [prikaz]
1
Dubravko Kovačević, Sveti Vlaho i njegovi festanjuli. Dubrovnik: Hrvatsko kulturno društvo Napredak - Dubrovnik, 2017. : [prikaz]
Dubravko Kovačević, Sveti Vlaho i njegovi festanjuli. Dubrovnik: Hrvatsko kulturno društvo Napredak - Dubrovnik, 2017. : [prikaz]
2
Danijela Doblanović, Žrvanj života. Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2017. : [prikaz]
Danijela Doblanović, Žrvanj života. Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2017. : [prikaz]
3
7. istarski povijesni biennale. Religio, fides, superstitiones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić-Vekić. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino; Pula: Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli;
Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2017. : [prikaz]
7. istarski povijesni biennale. Religio, fides, superstitiones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić-Vekić. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino; Pula: Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli; Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2017. : [prikaz]
4
Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkoga zaleđa. Dubrovnik: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2018. : [prikaz]
Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkoga zaleđa. Dubrovnik: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2018. : [prikaz]
5
Iz praha i pepela: organizacija rada Hospitala milosrđa nakon potresa 1667. godine
Iz praha i pepela: organizacija rada Hospitala milosrđa nakon potresa 1667. godine
6
A city facing the plague: Dubrovnik, 1691
A city facing the plague: Dubrovnik, 1691
7
Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka. Nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2012 : [prikaz] : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka. Nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2012 : [prikaz] : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
8
Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća
Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća
9
Nasilje prema djeci i kriminal mladih u Dubrovniku u 18. stoljeću
Nasilje prema djeci i kriminal mladih u Dubrovniku u 18. stoljeću
11