Karolina Riječka - primjer mogućeg city branda kao rodnog stereotipa u kontekstu identitetskih vrijednosti postmoderne i kapitalističke ideologije
Karolina Riječka - primjer mogućeg city branda kao rodnog stereotipa u kontekstu identitetskih vrijednosti postmoderne i kapitalističke ideologije
1
Juraj Dobrila, De confessione sacramentali (doktorska disertacija), Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2012. : [prikaz] : Problemi sjevernog Jadrana
Juraj Dobrila, De confessione sacramentali (doktorska disertacija), Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2012. : [prikaz] : Problemi sjevernog Jadrana
2
Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli od 2001. do 2010. godine : Problemi sjevernog Jadrana
Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli od 2001. do 2010. godine : Problemi sjevernog Jadrana
3
Prilog za bibliografiju Darka Dekovića : Problemi sjevernog Jadrana
Prilog za bibliografiju Darka Dekovića : Problemi sjevernog Jadrana
4
Amir Muzur, Nezavršena povijest medicine u Rijeci. Priča o gradu, ljudima i profesiji, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, Naklada Kvarner, Rijeka, 2013. : [prikaz] : Problemi sjevernog Jadrana
Amir Muzur, Nezavršena povijest medicine u Rijeci. Priča o gradu, ljudima i profesiji, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, Naklada Kvarner, Rijeka, 2013. : [prikaz] : Problemi sjevernog Jadrana
5