Knj. 60 (2018) : Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici : Zbornik za narodni život i običaje
Knj. 60 (2018) : Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici : Zbornik za narodni život i običaje
1
Ostavimo mužu muški, a ženi ženski posao: Žene zapisivačice u okviru Radićeve Osnove : Zbornik za narodni život i običaje
Ostavimo mužu muški, a ženi ženski posao: Žene zapisivačice u okviru Radićeve Osnove : Zbornik za narodni život i običaje
2