Probrano po: Trifković, Kosta
Izbiračica Komedija u 3 čina s muzikom i pjevanjem
Izbiračica Komedija u 3 čina s muzikom i pjevanjem
1
Supruzi vesela igra u 3 čina / prevod po francezkom od Ev. Tomića
Supruzi vesela igra u 3 čina / prevod po francezkom od Ev. Tomića
2
Put kroz prozor vesela igra u jednom činu / od Scriba i Lemoina
Put kroz prozor vesela igra u jednom činu / od Scriba i Lemoina
3
Kumovske neprilike vesela igra u 2 čina / napisao Janko Jurković
Kumovske neprilike vesela igra u 2 čina / napisao Janko Jurković
4
Čestitam Šala u 1 radnji
Čestitam Šala u 1 radnji
5
Školski nadzornik
Školski nadzornik
6
Da se mienjamo Šaljiva igra u 1 radnji / napisali N. Fournier i Majer
Da se mienjamo Šaljiva igra u 1 radnji / napisali N. Fournier i Majer
7
Čestitam Šala u 1 radnji
Čestitam Šala u 1 radnji
8
Francezko-pruski rat Šaljiva igra u 1 radnji / od K. Trifkovića
Francezko-pruski rat Šaljiva igra u 1 radnji / od K. Trifkovića
9
Kardinalovo kumče Dramatična šala u 1 činu / od Waldeka
Kardinalovo kumče Dramatična šala u 1 činu / od Waldeka
10
Supruzi ; Čestitam Vesela igra u 3 čina ; Šala u 1 radnji / prevod po francezkom od Ev. Tomića
Supruzi ; Čestitam Vesela igra u 3 čina ; Šala u 1 radnji / prevod po francezkom od Ev. Tomića
11
Prva ljubav
Prva ljubav
12
Školski nadzornik vesela igra u 1 činu / od K. Trifković
Školski nadzornik vesela igra u 1 činu / od K. Trifković
13