Da ti rečem povijest!: Usmene predaje o doseljenju i povijesnim događajima na otoku Hvaru : Zbornik za narodni život i običaje
Da ti rečem povijest!: Usmene predaje o doseljenju i povijesnim događajima na otoku Hvaru : Zbornik za narodni život i običaje
1
"Došlo je doba svjetlosti! Stratiko je u Hvaru!" - biskup prosvjetitelj Ivan Dominik Stratiko o Hvaranima : RAD
2