Probrano po: Sardou, Victorien
Dobri prijatelji Vesela igra u 4 čina / napisao V. Sardou
Dobri prijatelji Vesela igra u 4 čina / napisao V. Sardou
1
Razidjimo se! Vesela igra u tri čina  =  Divorçons
Razidjimo se! Vesela igra u tri čina = Divorçons
2
Tosca Musik-Drama in 3 Akten
Tosca Musik-Drama in 3 Akten
3
Madame Sans-Gêne gluma u tri čina s predigrom
Madame Sans-Gêne gluma u tri čina s predigrom
4
Dobri prijatelji Vesela igra u četiri čina / od Victoriena Sardou-a
Dobri prijatelji Vesela igra u četiri čina / od Victoriena Sardou-a
5
Dobri prijatelji Vesela igra u četiri čina / od Victoriena Sardou-a
Dobri prijatelji Vesela igra u četiri čina / od Victoriena Sardou-a
6
Dobri prijatelji Vesela igra u četiri čina / od Victoriena Sardou-a
Dobri prijatelji Vesela igra u četiri čina / od Victoriena Sardou-a
7
Fedora Drama u četiri čina
Fedora Drama u četiri čina
8
Fedora Drama u četiri čina
Fedora Drama u četiri čina
9
Razidjimo se! Vesela igra u tri čina  =  Divorçons
Razidjimo se! Vesela igra u tri čina = Divorçons
10
Fedora Drama u 4 čina / od Viktoriena Sardoua
Fedora Drama u 4 čina / od Viktoriena Sardoua
11
Vještica Drama u pet činova  =  La Sorcière
Vještica Drama u pet činova = La Sorcière
12
Vještica Drama iz inkvizitorskih vremena u pet činova  =  La sorciere
Vještica Drama iz inkvizitorskih vremena u pet činova = La sorciere
13
Vještica Drama iz inkvizitorskih vremena u pet činova  =  La Sorcière
Vještica Drama iz inkvizitorskih vremena u pet činova = La Sorcière
14
Vještica Drama iz inkvizitorskih vremena u pet činova
Vještica Drama iz inkvizitorskih vremena u pet činova
15
Fedora Drama u četiri čina
Fedora Drama u četiri čina
16
Fedora Drama u četiri čina
Fedora Drama u četiri čina
17
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
18
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
19
Posljednje ljubovno pismo vesela igra u 3 čina / od Victoriena Sardou-a
Posljednje ljubovno pismo vesela igra u 3 čina / od Victoriena Sardou-a
20
Vila lutakah ; Momci na brod ; Dobri prijatelji Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
Vila lutakah ; Momci na brod ; Dobri prijatelji Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
21
Posljednje ljubovno pismo vesela igra u 3 čina / od Victoriena Sardou-a
Posljednje ljubovno pismo vesela igra u 3 čina / od Victoriena Sardou-a
22
Bogomoljci Slika iz života u 4 čina / od V. Sardou-a
Bogomoljci Slika iz života u 4 čina / od V. Sardou-a
23
Posliednje ljubovno pismo Vesela igra u 3 čina / Victorien Sardou
Posliednje ljubovno pismo Vesela igra u 3 čina / Victorien Sardou
24
Posliednje ljubovno pismo Vesela igra u 3 čina / Victorien Sardou
Posliednje ljubovno pismo Vesela igra u 3 čina / Victorien Sardou
25
Bogomoljci slika iz života u četiri čina
Bogomoljci slika iz života u četiri čina
26
Bogomoljci slika iz života u četiri čina
Bogomoljci slika iz života u četiri čina
27
Dobričine seljaci Vesela igra u 5 činah
Dobričine seljaci Vesela igra u 5 činah
28
Pozvat ću k sebi majora vesela igra u jednom činu / od Labicha i Mare-Michela
Pozvat ću k sebi majora vesela igra u jednom činu / od Labicha i Mare-Michela
29
Moderni malogradjani gluma u pet činova / od Victoriena Sardou-a
Moderni malogradjani gluma u pet činova / od Victoriena Sardou-a
30