7
Vještica Drama u pet činova  =  La Sorcière
Vještica Drama u pet činova = La Sorcière
11
Fedora Drama u četiri čina
Fedora Drama u četiri čina
15
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
17
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
18