Probrano po: Kršinić, Frano
Izložba F. Kršinića
Izložba F. Kršinića
1
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
2
Meditacija
Meditacija
3
Žena s cvijećem
Žena s cvijećem
4
Sokolska medalja
Sokolska medalja
5
Seljak s lulom
Seljak s lulom
6
Pučka pjevačica Frano Kršinić
Pučka pjevačica Frano Kršinić
7
Ženski akt Frano Kršinić
Ženski akt Frano Kršinić
8
Odmor Frano Kršinić
Odmor Frano Kršinić
9
Ribari Frano Kršinić
Ribari Frano Kršinić
10
Sputana Frano Kršinić
Sputana Frano Kršinić
11
Majka i dijete
Majka i dijete
12
Djevojčica plete kosu
Djevojčica plete kosu
13
Pleti me, pleti, majčice
Pleti me, pleti, majčice
14
Beračica cvijeća
Beračica cvijeća
15
Meditacija
Meditacija
16