Probrano po: Kršnjavi, Izidor
Sbirka slika Strossmayerove galerije Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
1