Probrano po: Dremelj, Stane
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
1