Probrano po: Rački, Mirko
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
1