Probrano po: Šumanović, Sava
Katalog izložbe Šumanović
Katalog izložbe Šumanović
1
Izložba Save Šumanovića
2
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
3