Probrano po: Šumanović, Sava
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
1
Izložba Save Šumanovića
2
Katalog izložbe Šumanović
Katalog izložbe Šumanović
3