Probrano po: Tartaglia, Marino
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
1
Dopisnica Tomislava Krizmana, Ive Kerdića i Marina Tartaglie Antunu Ullrichu, Beč, 8.11.1920.
Dopisnica Tomislava Krizmana, Ive Kerdića i Marina Tartaglie Antunu Ullrichu, Beč, 8.11.1920.
2