Probrano po: Babić, Ljubo
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
1
Umjetnička izložba na Rijeci
Umjetnička izložba na Rijeci
2
Kolektivna izložba Ljubo Babić
Kolektivna izložba Ljubo Babić
3
Izložba: More, pogled s Plasa
Izložba: More, pogled s Plasa
4
Hrvatski proljetni salon - intimna izložba Ive Simonović i Zdenke Pexider-Sieger
Hrvatski proljetni salon - intimna izložba Ive Simonović i Zdenke Pexider-Sieger
5
Dopisnica slikara Babića, Benkovića i Krušlina Antunu Ullrichu, Munchen, 18.1.1912.
Dopisnica slikara Babića, Benkovića i Krušlina Antunu Ullrichu, Munchen, 18.1.1912.
6
XVI. izložba grupe hrvatskih umjetnika
XVI. izložba grupe hrvatskih umjetnika
7
4. izložba Babić, Becić, Miše
4. izložba Babić, Becić, Miše
8
L'art Médieval Yougoslave, Paris
L'art Médieval Yougoslave, Paris
9
Izložba Babić, Becić, Miše
Izložba Babić, Becić, Miše
10
I. zagrebački božićni zbor
I. zagrebački božićni zbor
11
III. dječji dan
III. dječji dan
12
Dan hrvatske seljačke kulture
Dan hrvatske seljačke kulture
13
Časopis Mladost
Časopis Mladost
14
Izložba Hrvatskog društva umjetnosti
Izložba Hrvatskog društva umjetnosti
15
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
16
Plamen
Plamen
17
Književna republika
Književna republika
18
Dubrovnik - posjetite Jugoslaviju
Dubrovnik - posjetite Jugoslaviju
19
10. izložba: Babić, Becić, Bulić, Kovačević, Režek, Tomašević
10. izložba: Babić, Becić, Bulić, Kovačević, Režek, Tomašević
20
Izložba Ljube Babića
Izložba Ljube Babića
21