Probrano po: Bakić, Vojin
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
1
Bik Vojin Bakić
Bik Vojin Bakić
2
Skica za spomenik I. G. Kovačiću Vojin Bakić
Skica za spomenik I. G. Kovačiću Vojin Bakić
3